جمعه 30 بهمن‌ماه سال 1383
هر کسی نغمه خود خواند و از صفحه رود


هر کسی نغمه خود خواند و از صفحه رود 
...
صحنه پیوسته بجاست