سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1383
اولین گفتگوی من با شما
من: سلام

شما:
علیک سلام

من:
حالت چطوره عزیزم؟

شما:
ممنون. شما رو به جا نمی آرم؟

من:
من مدت هاست که وبلاگ شمارو می خونم

شما:
اسمت چیه؟

من:
رضا ... رضا شب بین ...

شما:
پس چرا کامنت نمی دادی؟

من:
شرمنده. از این به بعد می دم؟
شما: اه ... جون من ؟ چند سالته آقا رضا ؟

من:
 ۲۰ سال

شما:
  

ادامشو  شما بگید